🇸🇪 På Svenska
🇬🇧 In English

🇸🇪 På Svenska 

Kartor: Allt på Kungliga Djurgården  |  Hälsans Stig  |  Djurgårdsstråket  |  Kungliga Djurgården runt

Kungliga Djurgården och Östermalm på Google Maps

Vi sätter Kungliga Djurgården och Östermalm på världskartan. Utforska våra kartor på Google Maps där du får intressanta tips om Kungliga Djurgården och Östermalm. Bästa sättet att upptäcka Kungliga Djurgården och Östermalm är till fots. Alla promenader utgår från Djurgårdsbron.
Klicka på en markör för bilder, YouTube videoklipp och länkar. Scrolla ner för att se våra kartor!

Kartor
Hälsans Stig
Djurgårdsstråket
Kungliga Djurgården runt
Allt på Kungliga Djurgården

Karta: Hälsans Stig  (Rekommenderar)
Till förstagångsbesökaren rekommenderar vi “Hälsans Stig” runt Djurgårdsbrunnsviken/Djurgårdsbrunnskanalen.
kungligadjurgarden.com/halsans-stig

Från: Djurgårdsbron  Till: Lilla Sjötullsbron
Längd: 7km
Tid: 1h 30min
Visa i Google Maps

Bädda in kartan
Du kan bädda in kartan på din egen webbplats genom att kopiera följande HTML och klistra in den i källkoden för din sida:

Karta: Djurgårdsstråket
Promenera från Djurgårdsbron längs med södra stranden hela vägen bort till Blockhusudden.
kungligadjurgarden.com/djurgardsstraket

Från: Djurgårdsbron  Till: Blockhusudden
Längd: 12km
Tid: 2h 30min (Tur & retur)
Visa i Google Maps

Bädda in kartan
Du kan bädda in kartan på din egen webbplats genom att kopiera följande HTML och klistra in den i källkoden för din sida:

Karta: Kungliga Djurgården runt 
kungligadjurgarden.com/kungliga-djurgarden-runt

Från: Djurgårdsbron  Till: Blockhusudden
Längd: 10,2km
Tid: 2h 7min
Visa i Google Maps

Bädda in kartan
Du kan bädda in kartan på din egen webbplats genom att kopiera följande HTML och klistra in den i källkoden för din sida:

 
 

Karta: Allt på Kungliga Djurgården
kungligadjurgarden.com/allt-pa-kungliga-djurgarden

Vi fyller löpande på med bilder, YouTube videoklipp och länkar.
Se exempel, klicka på markörer på kartan:
► Djurgårdsbron (16 bilder och 7 videos)
► Blå porten (17 bilder och 1 video)
► Djurgårdsbrunnsviken (9 bilder och 1 video)
► Djurgårdsbrunnskanalen (7 bilder och 3 videos)
► Lilla Sjötullsbron (6 bilder och 2 videos)
Visa i Google Maps

Visa i Google Maps

Bädda in kartan
Du kan bädda in kartan på din egen webbplats genom att kopiera följande HTML och klistra in den i källkoden för din sida:

🇬🇧 In English

We put Kungliga Djurgården (In English: Royal Djurgården) and Östermalm on the world map. The best way to explore Kungliga Djurgården and Östermalm is by foot. All walks below starts from Djurgårdsbron.
Click on the markers for pictures, YouTube videos and links. Scroll down to find our maps!

Maps
Path of health (In Swedish: Hälsans Stig)
Djurgårdsstråket
The whole round
Everything at Kungliga Djurgården

Map: Path of health  (Recommended)
To the first-time visitor, we recommend the “Path of health” (In Swedish: Hälsans Stig) around Djurgårdsbrunnsviken/Djurgårdsbrunnskanalen.
kungligadjurgarden.com/halsans-stig

From: Djurgårdsbron  To: Lilla Sjötullsbron
Length: 7km
Time: 1h 30min
View in Google Maps

Embed this map
To embed this map in your own website, copy the following HTML and paste it in the source code for your page:

Map: Djurgårdsstråket
kungligadjurgarden.com/djurgardsstraket

From: Djurgårdsbron  To: Blockhusudden
Length: 12km
Time: 2h 30min (round trip)
View in Google Maps

Embed this map
To embed this map in your own website, copy the following HTML and paste it in the source code for your page:

Map: The whole round
kungligadjurgarden.com/kungliga-djurgarden-runt

From: Djurgårdsbron  To: Blockhusudden
Length: 10,2km
Time: 2h 7min
View in Google Maps

Embed this map
To embed this map in your own website, copy the following HTML and paste it in the source code for your page:

Map: Everything at Kungliga Djurgården
kungligadjurgarden.com/allt-pa-kungliga-djurgarden

We are continuously adding images, YouTube videos and links.
Click on the markers for pictures, videos and links. See example:
► Djurgårdsbron (16 images och 7 videos)
► Blå porten (17 images och 1 video)
► Djurgårdsbrunnsviken (9 images och 1 video)
► Djurgårdsbrunnskanalen (7 images och 3 videos)
► Lilla Sjötullsbron (6 images och 2 videos)
View in Google Maps

View in Google Maps

Embed this map
To embed this map in your own website, copy the following HTML and paste it in the source code for your page:

Visa i Google Maps
Kungliga Djurgården på Google Maps (Öppnar ny sida)