Om oss

🇸🇪 Kungliga Djurgården

Kungliga Djurgården - En av världens vackraste stadparker (English: Royal Djurgården - One of the Most Beautiful City Parks in the World.

Vi älskar Kungliga Djurgården och vill göra skillnad. Vårt mål är att sätta Kungliga Djurgården (🇬🇧 English: Royal Djurgården) en av världens vackraste stadsparker på världskartan.🌍

Följ med på vår resa att bygga upp Kungliga Djurgården på sociala medier. Hjälp oss gärna att “sprida ordet” från mun till mun, en person i taget.
Vårt långsiktiga mål är att sätta Kungliga Djurgården på världskartan.

 

Samarbeta med oss
För samarbete, kontakta oss på någon av nedanstående e-postadresser. Läs mer ►
Östermalm – Epost: info@ostermalm.com
Kungliga Djurgården – Gmail: kungligadjurgarden@gmail.com

 

About us

🇬🇧 Royal Djurgården

Royal Djurgården - One of the Most Beautiful City Parks in the World. - Swedish: Kungliga Djurgården - En av världens vackraste stadparker.

We love Royal Djurgården and want to make a difference. We are on a mission to put Royal Djurgården (🇸🇪 Svenska: Kungliga Djurgården) one of the most beautiful city parks in the world on the world map.🌍

Join us on our journey to grow Royal Djurgården on social media. Help us “spread the word” from mouth to mouth, one person at a time.
Our long-term goal is to put Royal Djurgården on the world map.

 

Cooperate with us
For cooperation, contact us on one of the e-mails below. Read more ►
Östermalm – Email: info@ostermalm.com
Royal Djurgården – Gmail: royaldjurgarden@gmail.com

 

 

logo östermalm stockholm ostermalm.com est. 1998
Kungliga Djurgården/Royal Djurgården presenteras av Östermalm.

Östermalm – Etabl. 1998
ostermalm.com

🇸🇪 Kungliga Djurgården en del av Östermalm.
ostermalm.com/kungligadjurgarden

🇬🇧 Royal Djurgården part of Östermalm.
ostermalm.com/royaldjurgarden