Vårt uppdrag

🇸🇪 Kungliga Djurgården

Kungliga Djurgården - En av världens vackraste stadparker (English: Royal Djurgården - One of the Most Beautiful City Parks in the World.Denna webbplats har som syfte att marknadsföra Kungliga Djurgården, Östermalm och Sverige i världen. Vi älskar Kungliga Djurgården och vi vill göra långsiktig hållbar skillnad. Vårt mål är att sätta Kungliga Djurgården en av världens vackraste stadsparker på världskartan. Kungliga Djurgården ingår i en stor digital satsning där olika delar av stadsdelen Östermalm presenteras. Vi erbjuder unika upplevelser och möjligheten att på distans kunna ta del av det bästa av denna underbara plats i världen. Därför kommer stort fokus att läggas på våra digitala kanaler, framför allt Instagram, FacebookTwitter, TripAdvisor, Google Maps samt rörligt format på YouTube och Vimeo. Se våra videokanaler här Play ►

 

 

Samarbeta med oss
Under 2019 kommer vi erbjuda utvalda aktörer verksamma på/mot Kungliga Djurgården och Östermalm att få publicera material via våra kanaler. Läs mer 

För samarbete, kontakta oss på någon av nedanstående e-postadresser.
Kungliga Djurgården – Epost: info@kungligadjurgarden.com
Östermalm – Epost: info@ostermalm.com

 

 

In English:

Our mission

🇬🇧 Royal Djurgården

Royal Djurgården - One of the Most Beautiful City Parks in the World. - Swedish: Kungliga Djurgården - En av världens vackraste stadparker.

We love Royal Djurgården and want to make a difference. We are on a mission to put Royal Djurgården one of the most beautiful city parks in the world on the world map.

Join us on our journey to grow Royal Djurgården on social media. Help us “spread the word” from mouth to mouth, one person at a time.
Our long-term goal is to put Royal Djurgården on the world map.

 

Cooperate with us
During 2019 we will offer a selected number of companies which are active on Royal Djurgården and Östermalm the possibility to publish material through our channels. Read more ►

For cooperation, contact us on one of the e-mails below.
Royal Djurgården – Email: info@kungligadjurgarden.com
Östermalm – Email: info@ostermalm.com

 

https://goo.gl/maps/6Qv22THEMK42

 

logo östermalm stockholm ostermalm.com est. 1998

Kungliga Djurgården/Royal Djurgården presenteras av Östermalm.
Östermalm:s affärskoncept går ut på att erbjuda unika upplevelser av stadsdelen Östermalm i Stockholm på ett hållbart sätt.
Sedan Östermalm grundades 1998 har det vuxit och blivit ett välkänt Internationellt varumärke.

Östermalm
ostermalm.com

🇸🇪 Kungliga Djurgården en del av Östermalm.
ostermalm.com/kungligadjurgarden

🇬🇧 Royal Djurgården part of Östermalm.
ostermalm.com/royaldjurgarden

 

 

Navigation
Ambassadör
Bildgalleri
En del av Östermalm
Facebook
Instagram
Issuu
Kontakta oss
Logo
Länkar
Magasin
Media
Om oss
Play
Press
► Samarbeta med oss
Social media
TripAdvisor
Twitter
Varumärken
Vimeo
► Vårt uppdrag
YouTube

 

Östermalm
Ambassador
► 
Brands
► Image Gallery
► Issuu
► Logo
► Links
Magazine
► Media
Part of Östermalm
► Play
► Press
► Social media
TripAdvisor
► Vimeo
► YouTube